Sha's connection

Wednesday, June 6, 2012

DIALOG RASULULLAH SAW DENGAN IBLIS

Diriwayatkan dari Muads bin Jabal ra., dari Ibnu Abbas ra yang berkisah : Kami bersama Rasulullah saw di rumah salah seorang sahabat Anshar, dimana saat itu kami di tengah-tengah jemaah. Lalu ada suara orang memanggil dari luar,
"Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk, sementara kalian butuh kepadaku."
Rasulullah bertanya kepada para jamaah, "Apakah kalian tahu, siapa yang memanggil dari luar itu ? "
Mereka menjawab"Tentu Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."
Lalu Rasulullah saw menjelaskan, "Ini adalah iblis terkutuk semoga Allah senantiasa melaknatnya. "

Kemudian Umar ra meminta izin kepada Rasulullah serayai berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku unuk membunuhnya ?"
Baginda menjawab, "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa ia termasuk makhluk yang tertunda kematiannya sampai batas waktu yang telah diketahui (hari Kiamat) ? Akan tetapi sekarang silakan kalian membukakan pintu untuknya. Sebab dia diperintah untuk datang ke sini, maka fahamilah apa yang dia ucapkan dan dengarkan apa yang akan dia ceritakan pada kalian."

Ibnu Abbas berkata : Kemudian dibukakan pintu, lalu iblis itupun masuk di tengah-tengah kami. Ternyata dia berupa orang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Ia berjanggut sebanyak tujuh helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah ke atas dan kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang seperti taring babi. Sementara kedua bibirnya seperti bibir kerbau. Ia datang sambil memberi salam,
"Assalamu'alaika ya Muhammad, Assalamu'alaikum ya jamaa'atal-muslimiin,' kata iblis.
Nabi menjawab, "Assalamu lillah ya la'iin (keselamatan hanya milik Allah, wahai makhluk yang terkutuk). Aku mendengar engkau punya keperluan kepada kami. Apa keperluan tersebut wahai iblis ?"

"Wahai Muhammad,aku datang ke sini bukan karena kemahuanku sendiri,tapi aku datang ke sini kerana terpaksa," tutur iblis.

"Apa yang membuatmu terpaksa datang ke sini wahai makhluk terkutuk ?" tanya Rasulullah.
Iblis menjawab, "Telah datang kepadaku seorang malaikat yang diutus Tuhan Maha Agung dimana utusan itu berkata,

`Sesungguhnya Allah swt memerintahmu untuk datang kepada Muhammad saw, sementara engkau adalah makhluk yang rendah dan hina. Engkau harus memberitahu kepadanya, bagaimana engkau menggoda anak cucu Adam, bagaimana engkau memujuk dan merayu mereka. Lalu engkau harus menjawab segala apa yang ditanyakan Muhammad dengan jujur. Maka demi Kebesaran dan Keagungan Allah, jika engkau menjawab dengan bohong, sekalipun hanya sekali, sunguh Allah akan akan menjadikan engkau debu yang bakal dihempaskan angin, dan musuh-musuhmu akan senang.' Wahai Muhammad, maka sekarang aku datang untuk menjawab apa yang engkau tanyakan dengan jujur."

Rasulullah mulai melempar pertanyaan kepada iblis, "Jika engkau mampu menjawab dengan jujur, maka cuba ceritakan kepadaku, siapa orang yang paling engkau benci ?"
Iblis menjawab dengan jujur, "Engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang paling aku benci dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu."

"Lalu siapa lagi yang paling engkau benci ?" tanya Rasulullah.
"Seorang pemuda yang bertakwa dimana ia mencurahkan dirinya hanya kepada Allah swt," jawab iblis. "Siapa lagi ?' tanya rasulullah. "Orang alim yang warak (menjaga diri dari syubhat) lagi sabar," jawab iblis. "Siapa lagi ?" tanya Rasulullah. "Orang yang senantiasa melanggengkan kesucian dari tiga kotoran(hadats besar dan kecil serta najis)," tutur iblis. "Siapa lagi ?" tanya rasulullah. "Orang fakir yang senantiasa bersabar, tidak pernah menuturkan kefakirannya kepada siapapun dan juga tidak pernah mengeluh penderitaan yang dialaminya," jawab iblis."Bagaimana engkau tahu bahawa mereka sedang bersabar ?" tanya Rasulullah.

"Wahai Muhammad, bila ia masih dan pernah mengeluhkan penderitaannya kepada makhluk yang sama dengannya selama tiga hari, maka Allah tidak akan mencatat perbuatannya dalam kelompok orang-orang yang sabar," jelas iblis. "Lalu siapa lagi wahai iblis ?" tanya Rasulullah. "Orang kaya yang bersyukur"
"Bagaimana engkau tahu, bahwa dia bersyukur ?" Tanya Rasullulah. Maka, jawab si iblis
"Bila aku melihatnya ia mengambil kekayaannya dari apa saja yang dihalalkan dan kemudian disalurkan pada tempatnya,"
"Bagaimana keadaanmu bila ummatku melakukan solat ?"
"Wahai Muhammad, aku akan merasa gelisah dan gementar"
"Mengapa wahai makhluk terkutuk ?"

"Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud, maka Allah akan mengangkat satu derajat kemuliaan. Apabila mereka berpuasa, maka aku akan terikat sampai mereka berbuka kembali. Apabila mereka menunaikan haji, maka aku akan jadi gila. Apabila membaca Al Qur`an, maka aku akan meleleh seperti timah yang dipanaskan. Apabila bersedekah maka seakan-akan orang yang bersedekah itu mengambil kapak lalu memotong aku menjadi dua bahagian"
"Mengapa demikian wahai Abu Murrah (jolokan iblis) ?"
"Sebab dalam sedekah ada empat perkara yang perlu diperhatikan : dengan sedekah itu Allah akan menurunkan keberkahan dalam hartanya, menjadikan ia disenangi dikalangan makhluk-Nya, dengan sedekah itu pula Allah menjadikan suatu penghalang antara dia dengan neraka dan akan menghindarkan segala bentuk bencana dan penyakit"

"Bagaimana pula pendapatmu tentang Abu Bakar ?"
"Dia sewaktu jahiliyyah lagi tidak pernah taat kepadaku, apalagi sewaktu dalam Islam"
"Bagaimana dengan Umar bin Khattab ?"
"Demi Allah, setiap kali aku bertemu dengannya, mesti aku akan lari darinya"
"Bagaimana dengan Uthman ?"
"Aku merasa malu terhadap orang yang para malaikat saja malu kepadanya"
"Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib ?"
"Aku berharap pada Allah untuk tak akan pernah dipertemukan olehnya"
"Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ummatku berbahagia dan mencelakakanmu sampai batas waktu yang telah ditentukan"
"Tidak dan tidak mungkin, dimana ummatmu bisa bahagia sementara aku sentiasa hidup dan tidak akan mati sampai batas waktu yang telah ditentukan. Lalu bagaimana engkau bisa berbahagia terhadap ummatmu,sedangkan aku bila-bila masa saja boleh masuk melalui aliran darah dan daging,dan mereka pula tidak melihatku. Demi Tuhan, sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, baik yang bodoh maupun yang alim, yang awam maupun yang bisa membaca Al Qur`an, yang nakal maupun yang rajin beribadah, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis (murni)"

"Siapa menurut engkau hamba-hamba Allah yang mukhlis ?"
Iblis menjawab dengan panjang lebar, "Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung pada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar ? kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga.Aku mempunyai tujuh puluh ribu anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki tujuh puluh ribu setan. Diantara mereka ada yang aku tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak ada masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan.

Diantara mereka juga ada yang aku tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah,menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari keadaan yang berbeza, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun.Aku ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehinga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa wahai Muhammad kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama tujuhpuluh tahun, sehingga dengan do'anya ia bisa menyembuhkan penyakit ? Akan tetapi aku tak pernah putus asa menggodanya sampai dia sempat berbuat zina dan membunuhnya dan akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat aku Muhammad. Kebohongan itu berasal dari ak, aku adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah temanku. Barangsiapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong maka ia kekasihku.

Mengganjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barangsiapa bersumpah dengan menceraikan istrinya (talak) maka hampir tidak akan bisa selamat, sekalipun hanya sekali. Andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram. Sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan. Wahai Muhammad, sesungguhnya diantara ummatmu ada orang yang menunda-nunda solatnya. Ketika mereka hendak menjalankan solat maka aku akan berada padanya dan menganggunya, "masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan.' Sehingga ia menunda solatnya, dan kemudian menunaikan solat itu diluar waktunya. Akibatnya ia akan memikul dosanya kelak. Kalau aku kalah, maka aku akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya.

Kalau aku masih kalah juga, maka aku diamkan sampai dia bersolat. Ketika dalam solatnya aku akan berkata `meliriklah ke kanan dan ke kiri', akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya aku usap dengan tanganku. Wahai Muhammad engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam solatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam soalt dia mampu mengalahkan aku, ketika dia solat sendirian, maka aku akan buat ia tergesa-gesa, seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam solat berjamaah,aku akan buat mereka agar mendahului imam dengan menarikkepalanya . Jika aku masih kalah juga, maka aku akan perintahkan syaitam meramas jemarinya sehingga bersuara, sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau dia masih tidak berganjak juga, maka aku akan tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak aku akan masuk, dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya. Bagaimana ummatmu bisa bahagia wahai Muhammad, sedangkan aku memerintahkan orang miskin untuk tidak solat, dan aku berkata padanya `solat hanya kewajiban orang yang diberi nikmat'. Kemudian untuk orang sakit, akan aku buat ia terlena dengan salah satu ayat Allah, "???..dan tidak apa-apa bagi seorang yang sakit" (An Nur:61)", padahal tidak apa-apa disini merujuk kepada keadaan normalnya, bukan tidak apa-apa untuk meninggalkan solat. Sehingga dia merasa selesa ketika meninggalkan solat, padahal jika dia mati saat itu juga, dia akan termasuk orang yang kafir dan Allah sunguh akan memurkainya.

Bagaimana engkau merasa bahagia atas ummatmu wahai Muhammad,sedangkan aku boleh memurtadkan seperenam ummatmu ?"
Kemudian Rasulullah meneruskan pertanyaan, "Wahai makhluk terkutuk,siapa teman dudukmu ?"
"Orang yang suka makan riba"
"Lalu siapa teman dekatmu ?"
"Orang yang berzina"
"Siapa teman tidurmu ?"
"Orang yang mabuk"
"Siapa tetamumu ?"
"Pencuri"
"Siapa utusanmu ?"
"Dukun, tukang sihir"
"Apa yang menyenangkan pandangan matamu ?" "Orang yang bersumpah dengan talak"
"Siapa kekasihmu ?"
"Orang yang meninggalkan solat"
"Wahai makhluk terkutuk, apa yang menyebabkan punggungmu patah ?"
"Suara ringkik kuda untuk berperang di jalan Allah" "Apa yang menjadikan tubuhmu meleleh ?"
"Taubat orang yang bertaubat"
"Apa yang membuatkan hatimu panas ?"
"Orang yang beristigfar kepada Allah, baik siang maupun malam"
"Apa yang membuatmu merasa malu dan hina ?"
"Sedekah secara rahasia"
"Apa yang menyebabkan matamu buta ?"
"Orang yang melakukan solat sunat sebelum subuh"
"Apa yang dapat membuat pecah kepalamu ?"
"Solat berjamaah"
"Siapa orang yang mampu membahagiakanmu ?" "Orang yang meninggalkan solat"
"Siapa orang yang celaka menurut engkau ?"
"Orang yang dermawan atas nama Allah"

"Apa yang menyita pekerjaanmu ?"
"Majlis Ta`lim"
"Bagaimana engkau makan ?"
"Dengan tangan kiri dan jemariku"
"Dimana engkau berteduh ketika panas ?"
"Di bawah kuku manusia"
"Berapa keperluan yang pernah engkau minta kepada Allah ?"
"Sepuluh macam"
"Apakah yang kau minta itu wahai makhluk terkutuk ?"
"Aku meminta agar aku boleh terikat dengan anak cucu Adam dalam harta dan kekayaan dan anak-anak mereka. Akhirnya Allah mengizinkanku terikat dalam kelompok mereka. "Dan terikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan berilah janji mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan kepada mereka melainkan tipuan belaka" (Al Isra' : 64).

Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka aku akan ikut memakannya.aku juga ikut memakan makanan yang bercampur riba dan haram serta segala macam harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari aku yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika bersetubuh dengan isterinya, maka aku juga akan ikut bersetubuh. Akhirnya mereka akan melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari hasil rezeki yang tidak halal, maka aku adalah temannya. "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki" (Al Isra' : 64)
Aku mohon kepada-Nya agar aku punya rumah, maka kamar mandi adalah rumahku. aku mohon agar saku punya masjid, akhirnya pasar adalah masjidku. aKU mohon agar aku punya Al Qur`an, maka syair adalah Qur`anku. aku mohon agar aku punya azan, maka terompet adalah azanku.Aku mohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Aku mohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya" (Al Isra' : 27).

Rasulullah saw berkata kepada iblis,
"Andaikan tidak setiap apa yang engkau ucapkan itu didukung oleh ayat-ayat dari kitab Allah tentu aku tidak akan membenarkanmu"
Lalu Iblis berkata lagi, "Wahai Muhammad, aku memohon agar aku boleh melihat anak cucu Adam tetapi mereka tidak melihatku. Kemudian Allah menjadikanku bisa mengalir melalui aliran darah mereka. Diriku bisa berjalan sesuai kehendakku kemana saja dengan cara apapun. Sesungguhnya orang yang mengikutiku lebih banyak dari orang yang mengikutimu.

Aku memiliki anak bernama Atamah (semoga Allah melaknatnya) . Ia akan kencing di mata ummatmu sehingga mereka tertidur dan akhirnya meninggalkan solat Isya'. Andaikan tidak karenanya tentu manusia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum solat Isya'. aku juga punya anak bernama Mutaqadhi (semoga Allah mengutuknya) tugasnya membangkitkan keinginan umatmu untuk mempamerkan harta dan kelebihannya, sehingga Allah akan membatalkan 99 dari 100 pahala.

Kemudian anakku yang lain Kuhyal (semoga Allah mencelakakannya) dimana ia bertugas mengusapi celak mata ummatmu ketika berada di majlis ilmu dan ketika solat Jumaat, sehingga dia tertidur dan tidak mendengarkan khathib sehingga hilanglah pahalanya. Setiap kali ada perempuan yang keluar rumah, sesungguhnya ada ribuan pasukanku yang mengikutinya. Mereka ada yang duduk dipinggulnya, di buah dadanya, di bibirnya, di kukunya, dan dilain tempat yang membuat perempuan itu menarik secara dunia. Sehingga dia menabur maksiat yang siap disantap oleh para pemuda. Lain halnya dengan ummatmu yang berjilbab, aku menggodanya tetapi tidak dengan cara itu, kerana tubuhnya tertutup sangat sulit buatku kalau masih menerapkan cara itu.

Wahai Muhammad, sebenarnya aku tidak boleh menyesatkan sedikitpun. Akan tetapi aku hanya boleh menganggu dan menghiasi, mengotori pikirannya dan menjanjikan janji-janji palsu. Seandainya aku memiliki kemampuan untuk menyesatkan, tentu aku tak akan membiarkan segelintir manusia di muka bumi ini masih sempat mengucapkan syahadat. Tidak ada lagi orang yang solat dan puasa. Sebagaimana engkau wahai Muhammad, tidak berhak memberikan hidayah sedikitpun kepada siapapun. Akan tetapi tugasmu sama dengan tugasku aitu mengajak. Engkau adalah utusan dan penyampai amanat dari Allah.

Andaikan engkau mempunyai kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan segelintir kafir pun di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagaimana argumentasi (hujjah) Allah terhadap makhluk-Nya. Sementara aku pula penyebab seseorang itu menjadi celakanya."
Lantas Rasulullah berkata kepada iblis, "wahai Abu Murrah (iblis),apakah engkau masih ingin bertaubat dan kembali kepada Allah, sementara aku akan menjaminmu masuk syurga."
Iblis menjawab, "Wahai Rasulullah, ketentuan adanya aku adalah untuk mempertegas adanya engkau, begitu juga sebaliknya. Itulah hukum yang ditetapkan Allah dan aku menikmatinya. Ketentuan telah memutuskan dan qalam pun telah kering dengan apa yang terjadi seperti ini hingga hari kiamat nanti. Maka Maha Suci Allah yang telah menjadikan engkau sebagai tuan para Nabi dan khathib para penduduk syurga. Sementara diriku dijadikan tuan orang-orang yang celaka dan khathib para penduduk neraka.aku adalah makhluk celaka dan terusir. Ini adalah akhir dari apa yang aku beritahukan kepada engkau, dan aku mengatakan sejujurnya."

Semoga Kisah ini lebih membuka mata hati kita akan musuh kita.Allah maha mengetahui.

3 comments:

Anonymous said...

Ρay ԁay loans are actually quickly hard сaѕh mortgageѕ acсessible thгoughout briсks-and-mortar plасes, which includеs community
pay day loan fіrms, оr simply on line. These kinԁs of quicκly, hassle-free borrowing proԁucts usually kеep a slightly higher rate as
compareԁ ωith regulaг, ѕhort-term lenԁing produсts fгom banks or perhaps
cгeԁit score unionѕ. Built to enable stаndaгd people
toԁay just like yοu for making it all through ωаges to
maκe sure you wages, these sοrtѕ of
lending products really are that will pasѕagе all thе ԁifferencе that comeѕ about
when theгe iѕ “too a lot of 4 weеκs by the end ωіth the money”.


Аs soon as уou picκ οut a paуdаy lοan via the
internet, уou’ll connection raрidly monеy which aid you in get together a a lot of urgent bills, from the comfort of thе
actual comfοrt аnd additionally comfoгt of your own
dωelling. Тhаt’ѕ so why numerоuѕ today's individuals are opting for to take over the cash how they will need via the net, and not racing any sidewalk, in search of economical along with respected pay day loan vendors throughout their unique network.

Feel free to surf to my site - chwilowka przez internet

Anonymous said...

Pay day loans агe effective inсome funds that аrе offеred during bгicκs-аnd-mortaг companies, alоng thе
lіnеѕ of network pаy dаy
loan organizatiοns, oг ѕimply οnlіnе.
Τhese kinԁs оf еasy, ρractіcаl funds ordinarily
transρort a more ѕіgnifісant iг cоmpaгed with соnνentional, short-tегm lendіng options from lendeгs or even consumer сredit uniοns.
Created to assist commοn families еxactly like yοu to earn it wіth commission in orԁer to payroll сheck, thеsе types of financіal
loans aгe generallу that ωill fill the actual diffeгence that iѕ causeԁ there is “tοo a gгeat deal 4 weeκs when they get home withіn your money”.


When you ρiсk out unseсured guаrantor loan οn the net, you’ll
disсover quick monіes οf whiсh assіst yοu in гeaching any virtually аll
demanding oblіgatiοns, from typically the ρгiνacу and also
pгivaсу of уouг family pгopertу.
Τhat’ѕ hoω сome plenty of presеnt ԁay pеople are pіcking out
to gain acсеѕs to thе moneу they will dеmand uѕing thе internet, and not smаѕhing the partіculaг sidewalk,
hunting for еconоmical anԁ reliable payday loan chain
stores foг their ρerѕonal local cοmmunіty.Also visit my weblog ... pozyczki przez internet

Anonymous said...

bagus juga artikelnya